Uncategorized

Kutt kostnaden på forbrukslån

Det er greit å ta opp forbrukslån så lenge behovet er der, prisen er riktig, og så fremt du har økonomi til det. Likevel bør målet være å gjøre lånet så billig som mulig. Her får du en gjennomgang av ulike grep som reduserer kostnadene.

To typer forbrukslån

Vi må skille mellom såkalte nedbetalingslån og brukskreditter. Vanlige lån, der du får utbetalt hele summen i ett, og deretter betaler avdrag til lånet er oppgjort, er nedbetalingslån. En brukskreditt er annerledes.

Du får innvilget en låneramme, og velger selv hvor mye du vil bruke. Brukskreditten har ingen fast nedbetalingsplan, og du betaler kun renter for den summen du faktisk har brukt.

Noen ulike begreper

Grepene for å redusere kostnadene kan derfor være noe annerledes for en brukskreditt, mens mye er felles for de to typene lån. Det som er særskilt for brukskreditter tar vi til slutt. De første punktene er felles for både kredittene og nedbetalingslånene.

Start i riktig ende

Reduksjonen av kostnadene starter allerede når du skal skaffe lånet. For å finne det billigste, anbefaler vi følgende oppskrift:

 • Skaff oversikt over tilbudene på lån i den størrelsen du trenger.
 • Søk hos samtlige banker som tilbyr rett lånestørrelse.
 • Vurder å bruke en lånemegler til innhenting av tilbud.
 • Søk om like summer, og like lang nedbetalingstid dersom du skal ha nedbetalingslån.

Denne metoden gir deg rett sammenligningsgrunnlag. Den banken som tilbyr lån med laveste totalkostnader, er alternativet du bør velge.

Lån sammen

Nesten samtlige banker tilbyr forbrukslån med medlåner. Det betyr at du kan ta opp lån sammen med en annen person. Poenget er at banken reduserer risikoen ved å låne ut pengene (begge låntakere blir ansvarlig for tilbakebetalingen), mens du/dere normalt får bedre rentetilbud. Å ha en medlåner øker også sjansene for at lånet innvilges.

Merk deg at medlåneren bør være ektefellen eller samboeren din, siden dere sannsynligvis har felles økonomi uansett. Dette er faktisk et krav hos enkelte banker (noen aksepterer ikke at medlåner er for eksempel en venn).

Unngå å ha flere forbrukslån

Vi mener at det er svært lite gunstig å ha flere forbrukslån på én og samme tid. Her er de viktigste grunnene til dette:

 • Små forbrukslån har normalt høyere renter enn større forbrukslån.
 • Flere lån betyr flere terminomkostninger.
 • Flere lån betyr større risiko for ekstrakostnader (purringer, inkassosaker, etc.).

Hvis dette gjelder deg, anbefaler vi at du samler alle lånene i et større lån. Ved å refinansiere får du normalt lavere renter totalt sett, og du reduserer antallet termingebyrer. Da unngår du samtidig at kravet sendes til inkasso.

Betal avdragene automatisk

Hos de fleste banker slipper du fakturagebyr dersom du velger å motta regningen på epost. Hos noen unngår du også termingebyret ved å betale de månedlige rentene og avdragene med autogiro.

Dropp låneforsikring

Det er blitt vanlig at bankene med forbrukslån tilbyr låneforsikring, ofte gjennom samarbeid med er eksternt forsikringsselskap. Om du trenger dette er opp til deg selv. Vi mener at personer som ikke har forsørgeransvar, og som er i en sikker arbeidssituasjon med stabile inntekter, trenger ikke låneforsikring.

Kostnadene for låneforsikring varierer, alt ettersom hva den dekker, og hvilken bank det er snakk om. Et vanlig kostnadsnivå er opp mot 10% av det månedlige terminbeløpet du skal betale.

Ikke be om avdragsfritak eller betalingsutsettelse

Noen banker lar deg utsette betalingen av avdrag, eller hele månedsbeløpet (renter inkludert) i et visst antall måneder per år. For eksempel tilbyr OPP Finans 1 måned betalingsfritak per 12 måneder. Det vil si potensielt 5 måneder betalingsfrie måneder på et forbrukslån med nedbetalingstid på 5 år.

Dette bør du definitivt unngå å benytte deg av, så lenge du evner å betale avdragene. Slike fritak betyr at rentene løper lengre, og du må som regel betal et gebyr i tillegg. Gebyrene for slike tjenester er vanligvis på mellom 200 og 300 kroner for hver gang du bruker fritaket.

Sjekk konkurrentenes rentebetingelser

Har du gjeld som går over lengre tid anbefaler vi at du sjekker rentebetingelsene i andre banker jevnlig. De rentene du fikk da du tok opp lånet, kan godt bli lavere om du bytter bank. Her kan du tenke på samme vis som vi ofte gjør med strømabonnementene våre. Der er det vanlig å bytte leverandør, så snart konkurrentene gir bedre priser.

Ta med i beregningen at å flytte lånet (refinansiere) betyr normalt at du får et nytt etableringsgebyr. Derfor vil flytting neppe lønne seg når gjenstående nedbetalingstid er kort. Sjekk også hos banker som tilbyr refinansieringslån uten etableringsgebyr, for eksempel Bank Norwegian.

Å sjekke priser flere steder er viktig, uansett om du skal pusse opp hjemmet eller gjøre noe annet. Sjekk ut billigstelån.com, da de har mange tips til hvordan du bruker forbrukslån på en smart måte.

Betal ekstra avdrag

Det er kostnadsfritt å betale inn ekstra på det du skylder. Hver gang du mener du har råd, bør du vurdere å betale inn litt ekstra. Da reduserer du fremtidige renteutgifter, og renters rente. Her gjelder prinsippet ”mange bekker små…”.

Husk å melde fra til banken om at du vil betale ekstra avdrag. Bankene har ofte egne rutiner for dette.

Innfri tidligere om du kan

Det er også kostnadsfritt å innfri et forbrukslån i sin helhet, selv om låneavtalen har en nedbetalingsplan. Om du får råd til det, for eksempel gjennom arv, kan du kvitte deg helt med hele gjelden.

Skal du innfri lånet må du melde fra til banken om dette på forhånd

Særegne forhold for brukskreditter

Så fremt du er disiplinert og ikke kontinuerlig bruker kreditten ufornuftig, kan du ha følgende i tankene om du valgte brukskreditt i stedet for tradisjonelt forbrukslån:

 • Du får sannsynligvis lavere renter dersom du søker om en større kredittramme.
 • Du må betale gebyr dersom du senere ber om økt kredittramme.
 • Unngå å betale kun minimumsavdragene av kreditt du bruker.
 • Betal heller tilbake så mye du kan, slik at du alltid har minst mulig rentebærende gjeld.